tolkie logo

Begrijpelijk schrijven door de overheid: waarom is eenvoudige taal voor laaggeletterden belangrijk?

afbeelding van twee vrouwen die met elkaar overleggen

Begrijpelijk schrijven door de overheid: waarom is eenvoudige taal voor laaggeletterden belangrijk?

De overheid communiceert dagelijks met burgers. Denk aan brieven, websites en folders. Helaas is deze informatie vaak moeilijk te begrijpen. Dit kan problemen veroorzaken. In deze blog leggen we uit waarom begrijpelijk schrijven door de overheid belangrijk is en hoe het kan helpen.

Wat is begrijpelijk schrijven?

Begrijpelijk schrijven betekent dat je schrijft in duidelijke taal. Dit betekent korte zinnen, eenvoudige woorden en een logische opbouw. Iedereen moet de tekst kunnen begrijpen, ongeacht opleiding of achtergrond. Begrijpelijk schrijven is vooral belangrijk voor de overheid. Zo kan iedereen begrijpen wat er van hen verwacht wordt en welke rechten en plichten ze hebben.

Waarom is begrijpelijk schrijven belangrijk voor de overheid?

  1. Toegankelijkheid: Begrijpelijke teksten maken informatie toegankelijk voor iedereen. Dit geldt voor brieven, websites en andere communicatie. Als iedereen de informatie begrijpt, kan iedereen ook beter meedoen in de samenleving.
  2. Vertrouwen: Duidelijke communicatie versterkt het vertrouwen in de overheid. Burgers voelen zich serieus genomen en begrepen als de overheid helder en begrijpelijk communiceert.
  3. Efficiëntie: Begrijpelijke communicatie voorkomt misverstanden. Dit bespaart tijd en geld. Inwoners hoeven minder vaak te bellen of langs te komen om uitleg te vragen. Dit maakt de dienstverlening van de overheid efficiënter.

Hoe kan de overheid begrijpelijk schrijven?

  1. Korte zinnen: Gebruik korte zinnen. Lange zinnen maken een tekst moeilijker te begrijpen. Een zin mag niet meer dan één boodschap bevatten.
  2. Eenvoudige woorden: Gebruik geen moeilijke woorden als het niet nodig is. Vermijd vakjargon en moeilijke termen. Leg begrippen uit als ze toch nodig zijn.
  3. Actieve zinnen: Schrijf in actieve zinnen. Actieve zinnen zijn duidelijker en directer dan passieve zinnen. Bijvoorbeeld: “De overheid helpt je” in plaats van “Je wordt door de overheid geholpen”.
  4. Heldere structuur: Maak gebruik van tussenkopjes, opsommingen en witruimte. Dit maakt de tekst overzichtelijk. Lezers kunnen zo makkelijker vinden wat ze zoeken.

Hoe kan Tolkie helpen?

Bij Tolkie begrijpen we hoe belangrijk begrijpelijk schrijven is. Wij helpen de overheid met het schrijven van duidelijke en toegankelijke teksten. Dit doen we met tools voor B1 schrijven en A2 schrijven. Ook kunnen we trainingen geven aan medewerkers over begrijpelijk schrijven.

Conclusie

Begrijpelijk schrijven door de overheid is essentieel. Het zorgt ervoor dat alle burgers de informatie kunnen begrijpen. Dit versterkt het vertrouwen in de overheid en maakt de communicatie efficiënter. Wil je ook leren hoe je duidelijk en begrijpelijk kunt schrijven? Neem dan contact op met Tolkie. Wij helpen je graag met begrijpelijke en toegankelijke teksten.

Deel deze blog