tolkie logo

Wat is de European Accessibility Act? En voor wie geldt deze wet?

3 mensen die met elkaar overleggen

Wat is de European Accessibility Act? En voor wie geldt deze wet?

De European Accessibility Act (EAA) is een belangrijke wet die ervoor zorgt dat producten en diensten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. In deze blog beantwoorden we veelgestelde vragen over deze wet en wat het betekent voor Nederland.

Wat is de European Accessibility Act?

De European Accessibility Act is een wet van de Europese Unie. Deze wet verplicht bedrijven om hun producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Denk aan websites, apps, geldautomaten en betaalterminals. De wet zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht een beperking, deze producten en diensten kan gebruiken.

Waarom is de European Accessibility Act belangrijk?

De EAA is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat mensen met een beperking beter kunnen deelnemen aan de maatschappij. Toegankelijke producten en diensten maken het leven makkelijker en geven meer zelfstandigheid. Bovendien zorgt de EAA voor gelijke kansen voor iedereen.

Welke producten en diensten vallen onder de European Accessibility Act?

De EAA geldt voor veel verschillende producten en diensten, zoals:

 • Websites en mobiele apps
 • Elektronische boeken
 • Geldautomaten
 • Betaalterminals
 • Computers en besturingssystemen
 • Vervoersdiensten
 • Bankdiensten
 • Elektronische communicatiediensten

Deze producten en diensten moeten allemaal voldoen aan onder andere de WCAG toegankelijkheidseisen.

Wat zijn de WCAG toegankelijkheidseisen?

De toegankelijkheidseisen van de WCAG zijn regels waaraan producten en diensten moeten voldoen. Bijvoorbeeld:

 • Websites en apps moeten zo zijn ontworpen dat ze door iedereen te gebruiken zijn, ook door mensen met een visuele of gehoorbeperking
 • Betaalterminals moeten bruikbaar zijn voor mensen met motorische beperkingen

Deze eisen zorgen ervoor dat iedereen, ongeacht hun beperking, deze producten en diensten kan gebruiken.

Wanneer gaat de European Accessibility Act in?

De EAA is op 28 juni 2019 aangenomen door de Europese Unie. Lidstaten, zoals Nederland, moeten deze wet uiterlijk op 28 juni 2025 volledig hebben ingevoerd. Dit betekent dat bedrijven tot die tijd hebben om hun producten en diensten toegankelijk te maken.

Wat gebeurt er als een bedrijf niet aan de eisen voldoet?

Als een bedrijf niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen van de EAA, kunnen ze boetes krijgen. Daarnaast kunnen mensen met een beperking een klacht indienen bij de overheid. Het is dus belangrijk voor bedrijven om op tijd aan de eisen te voldoen.

Zijn er uitzonderingen op de European Accessibility Act?

Ja, er zijn enkele uitzonderingen. Kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van minder dan 2 miljoen euro hoeven niet aan alle eisen te voldoen. Ook als het technisch niet mogelijk is om een product of dienst toegankelijk te maken, kan een uitzondering worden gemaakt. Maar deze uitzonderingen moeten goed worden onderbouwd en zijn niet zomaar toegestaan.

Wat betekent de European Accessibility Act voor Nederland?

Voor Nederland betekent de EAA dat veel bedrijven hun producten en diensten moeten aanpassen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de European Accessibility Act?

Bedrijven kunnen zich voorbereiden door:

 • Te onderzoeken welke toegankelijkheidseisen gelden voor hun producten en diensten
 • Te kijken welke aanpassingen nodig zijn om aan de eisen te voldoen
 • Hulp in te schakelen van experts op het gebied van toegankelijkheid
 • Te zorgen voor training van hun personeel over toegankelijkheid

Door op tijd te beginnen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze op 28 juni 2025 aan de EAA voldoen.

Conclusie

De European Accessibility Act is een belangrijke wet die ervoor zorgt dat producten en diensten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. In Nederland moeten bedrijven voor 28 juni 2025 aan de eisen van de EAA voldoen. Dit zorgt voor gelijke kansen en meer zelfstandigheid voor mensen met een beperking. Bedrijven kunnen nu al beginnen met de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat ze aan de wet voldoen en boetes of klachten vermijden.

Deel deze blog