preloader
tolkie logo

Case: Pilot Gemeente Amsterdam & EU

foto van nh nieuws case

Case: Pilot Gemeente Amsterdam & EU

Case: Pilot Gemeente Amsterdam & EU

Geschreven op: 28 augustus 2023

Achtergrond

Amsterdam, een stad met een rijke geschiedenis en diversiteit, staat voor een uitdaging. De stad heeft 33,3% meer laaggeletterde inwoners dan het Nederlandse gemiddelde. In een wereld die steeds digitaler wordt, kan dit leiden tot uitsluiting van deze groep van belangrijke diensten en informatie. Hoe kan de gemeente voorkomen dat deze groep laaggeletterden inderdaad uitgesloten wordt. 

"Tolkie is één van de winnende pilots. Zij krijgen de kans een project op te zetten om Amsterdammers verder te helpen."
CommuniCity
Organisator CommuniCity-pilots in EU
Uitdaging

Empowerment van laaggeletterde Amsterdammers: het aanpakken van de uitdaging van laaggeletterdheid en het waarborgen van toegankelijkheid tot belangrijke informatie voor alle Amsterdammers.

De oplossing: innovatieve technologie van Tolkie

Empowerment van laaggeletterde burgers: Tolkie heeft een innovatieve tool ontwikkeld die laaggeletterde gebruikers helpt om complexe teksten te begrijpen. Door deze tool in hun website te integreren, kunnen organisaties de toegankelijkheid van hun online platform verbeteren. Deze tool, ontwikkeld in samenwerking met laaggeletterde mensen, biedt hulp op woordniveau. Maar Tolkie gaat verder. Met behulp van AI en moderne technologieën wil Tolkie de tool uitbreiden om ook complexe zinsstructuren, jargon, spreekwoordelijke taal en langere teksten automatisch te kunnen versimpelen.

Kansen voor jongeren: Hoewel de primaire focus van Tolkie ligt op laaggeletterdheid, kan de technologie ook worden ingezet om jongeren die in aanraking zijn gekomen met de wet te ondersteunen. Door hen toegang te geven tot begrijpelijke informatie over hun rechten, kansen en beschikbare ondersteuningsdiensten, kunnen ze beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun toekomst.

Conclusie

Tolkie en de Gemeente Amsterdam werken samen. Hierdoor kan informatie makkelijker en duidelijker worden gemaakt met nieuwe technologieën. Zo kan iedereen, ongeacht hoe goed ze kunnen lezen, de informatie begrijpen. Deze samenwerking is goed voor Amsterdam en kan ook voor andere steden een voorbeeld zijn.