preloader
tolkie logo

Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening

Dus, jij bent werkzaam in de sector:

Financiële dienstverlening

Tolkie is uitermate geschikt om websites van banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners beter leesbaar te maken voor laaggeletterden. Met de inzet van onze online tool kunnen organisaties bovendien aan de wettelijke verplichtingen voldoen; een toegankelijke website voor iedereen.

Ondersteuning per pagina

Omdat laaggeletterden moeite hebben met lezen en schrijven, missen zij vaak belangrijke informatie op de website van hun bank, verzekeraar of pensioenfonds. Organisaties die de software van Tolkie gebruiken, bieden voortaan op elke pagina passende ondersteuning. Tolkie sluit daarmee naadloos aan op de richtlijnen uit de Wet Digitale Toegankelijkheid (WDT) en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Uitleg bij lastige woorden

Tolkie geeft niet alleen uitleg bij lastige woorden. Onze online tool laat ook afbeeldingen zien om moeilijke begrippen te verduidelijken. Daarnaast kan Tolkie woorden en stukjes tekst vertalen. Bovendien biedt onze leeshulp de mogelijkheid om woorden op te hakken in lettergrepen. En daarbij kan Tolkie ook tekst voorlezen aan mensen die moeite hebben met lezen.

Voorkom miscommunicatie

Bij de hulp van Tolkie snijdt het mes aan twee kanten. Als laaggeletterde klanten zelfstandig de website kunnen lezen, zijn zij beter op de hoogte van alle mogelijkheden. Dit bespaart ook de organisatie tijd bij een eventuele afspraak. Bovendien voorkomt het verkeerde verwachtingen en miscommunicatie.

Meepraten en meedoen

Laaggeletterden hebben moeite met lezen en schrijven, maar willen graag volwaardig meedoen. Mogen we het een beetje scherp formuleren? Dat iemand laaggeletterd is, hoeft nog niets te zeggen over zijn of haar intelligentie. Een leesbare website geeft laaggeletterden een eerlijke kans om aan te haken. Financiële dienstverleners die Tolkie inzetten voor hun website geven daarmee zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland een betere positie.

Nieuwsgierig wat Tolkie
voor jouw organisatie
kan betekenen?