Onderzoek

Toegankelijk taalgebruik: onderzoek naar lokale omroepen

In Nederland wonen ongeveer 2.5 miljoen laaggeletterden. Dat zijn heel veel mensen. 1 op de 6 Nederlanders heeft dus moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij hebben taalniveau A2, hetzelfde niveau als een leerling in groep 8. Dat betekent dat zij vaak moeite hebben met het begrijpen van ingewikkelde teksten, zoals een nieuwsbericht of een brief van de belastingdienst.

Dit heeft grote gevolgen. Zo hebben laaggeletterden vaker moeite met het vinden van een baan en weten ze minder goed wat er speelt in de regio. Daardoor voelen veel laaggeletterden zich eenzaam en onbegrepen.

Lokale nieuwsmedia spelen een belangrijke rol in het informeren van de mensen in de buurt. Ze helpen bij het doorgeven van nieuws en gebeurtenissen die relevant zijn voor de lokale gemeenschap.

Tijdens dit onderzoek onderzochten we of het lokale nieuws begrijpelijk is voor laaggeletterden. Daarbij onderzoeken we de toegankelijkheid van nieuwsartikelen van lokale omroepen. Het doel daarvan is om het nieuws begrijpelijk te maken voor iedereen.

Samenvatting van de resultaten

Zijn lokale omroepen toegankelijk genoeg?

Nee, op dit moment nog niet.

Lokale omroepen slagen er nog niet in om toegankelijk te zijn. De teksten die ze schrijven zijn vaak te moeilijk (B2-niveau) en missen tussenkopjes.

foto van een jongeman die de krant niet begrijpt
foto van een man die een jongen helpt met lezen

Dit komt onder andere door...

Het feit dat er weinig tot geen hulpmiddelen worden aangeboden

Zo wordt er bijvoorbeeld weinig gebruik gemaakt van aanvullend beeldmateriaal, worden lastige begrippen eigenlijk niet uitgelegd en is er geen voorleesfunctie beschikbaar bij artikelen.

Na het toepassen van de formule...

Wordt er gemiddeld een 4,9 gescoord

Het gemiddelde cijfer van alle lokale omroepen is een 4.9. Dat is ondermaats en laat zien dat er iets moet veranderen. Lokale omroepen moeten hun berichten begrijpelijker maken.

foto van een vrouw die typt
foto van een man die typt

Aanbeveling

Hoe kunnen omroepen verbeteren?

Wil je als lokale omroep meer mensen in je regio bereiken, dan is het belangrijk om:

  • Je artikel op een toegankelijke manier (A2) te schrijven, of
  • Hulpmiddelen aan te bieden die de geschreven tekst versimpelen, zoals een voorleesfunctie, ondersteunend beeldmateriaal of een tool die moeilijke woorden uitlegt, zoals Tolkie.

Meer weten?

foto van de voorkant van het onderzoeksrapport

Lees het hele onderzoek:

scherm met de onderzoeksresultaten van tolkie

Bekijk de onderzoeksresultaten

De foto’s op deze pagina zijn met behulp van AI gegenereerd