preloader
tolkie logo

Onze software

Onze software

Onze oplossing

plaatje van de tolkie leeshulp voor toegankelijke teksten

Tolkie is geschikt voor alle websites. Het maakt niet uit hoe de site van jouw organisatie is opgebouwd of welk contentmanagementsysteem jullie gebruiken. De leeshulp is altijd te implementeren. Uiteraard leggen we graag uit hoe dat werkt. Voorbeelden vind je op deze pagina. Wil je een demonstratie op locatie? Neem dan direct contact op.

met de tolkie leeshulp maak je alle teksten, of ze nou B1, B2, C1 of C2 niveau zijn, leesbaar en toegankelijk voor laaggeletterden

Synoniemen en voorbeeldzinnen

Met onze software krijgen laaggeletterden uitleg en andere ondersteuning bij moeilijke woorden. Door verschillende hulpmiddelen te bundelen biedt Tolkie voor iedereen het juiste steuntje in de rug. Ja, noem het maatwerk. Met dank aan de techniek. Tolkie geeft bijvoorbeeld synoniemen van lastige woorden. Maar ook voorbeeldzinnen zodat duidelijker is wat een woord betekent.

Vertaal een woord naar je moedertaal

Daarnaast biedt Tolkie een zeer uitgebreide mogelijkheid om woorden en tekst te vertalen. Tolkie doet zijn naam eer aan: de tool kent nagenoeg álle talen ter wereld. Maar dat niet alleen. Sommige mensen willen graag een afbeelding zien bij moeilijke woorden. Zeker als het abstracte begrippen zijn die extra uitleg verdienen. Tolkie heeft duizenden afbeelding beschikbaar.

Lettertype en witruimte aanpassen

Zijn we er dan al? Nee, nog niet. Want Tolkie gaat niet alleen over het begrijpen van tekst, maar ook over de leesbaarheid. Zo kan een websitebezoeker via Tolkie het lettertype aanpassen naar een beter leesbare variant. En daarbij ook witruimte toevoegen, zodat de woorden minder dicht op elkaar staan. Allemaal manieren om het lezen makkelijker te maken.

testen met de doelgroep

Getest met de doelgroep

Onze leeshulp is ontstaan na vaak aan te schuiven bij taalles bij bijvoorbeeld bibliotheken. Iedere keer vroegen we hen: waar loop je nou precies vast, waar kunnen we je mee helpen? Daarop kwam steeds hetzelfde antwoord: ik haak af bij struikelblokken in de tekst. Sindsdien bouwen wij onze tool vanuit dat vertrekpunt. Na iedere nieuwe versie keren we dan ook weer bij mensen terug die zelf moeite hebben met lezen. Zo blijven we de tool constant testen en blijven we dicht bij onze eindgebruikers staan.

Inzichten voor jullie organisatie

Met Tolkie hebben we een unieke analytics functie ontwikkeld. Daarmee ziet jouw organisatie precies bij welke woorden ondersteuning is gevraagd. Ook laten we je zien welke teksten het moeilijkst waren voor lezers, zodat jullie weten waar jullie de focus op kunnen leggen. Daarnaast leer je wat jullie gebruikers interessant vinden. Kortom: inzicht in je teksten en gebruikers, een onmisbare toevoeging vandaag de dag.

Geen wijziging, maar toevoeging

Maakt Tolkie de website helemaal anders? Juist niet. Alles blijft wat het is. Behalve als een bezoeker op het icoontje van Tolkie klikt. Dan zijn er allerlei mogelijkheden om woorden aan te klikken en het paginabeeld te veranderen. Let wel: dan verandert er alleen iets voor de gebruiker. De website zelf blijft uiteraard ongewijzigd. Geen leeshulp meer? Dan klik je op het rode kruisje. Tolkie Leeshulp sluit dan direct weer af.

Heb je een technische vraag of wil je meer weer weten over hoe Tolkie werkt?