Dus, jij bent werkzaam in de sector:

(Semi)overheid

Wil je alle teksten op de website van jouw (semi-)overheidsorganisatie leesbaar maken voor laaggeletterden? Tolkie, een online tool, kan daarbij helpen. Denk aan informatie rondom openingstijden. Het maken van een afspraak met een beleidsmedewerker. Maar ook uitleg over wet- en regelgeving. 

Onze software biedt belangrijke leeshulp waarmee (semi-)overheidsorganisaties aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Ondersteuning per pagina

Uiteraard hebben ook laaggeletterden te maken met (semi-)overheidsorganisaties. Denk aan gemeenten, provincies, rijksoverheid, UWV, Belastingdienst, IND, politie, maar ook de Nationale Ombudsman en alle waterschappen. Omdat laaggeletterden moeite hebben met lezen en schrijven missen ze vaak belangrijke informatie. Daarom biedt Tolkie op elke pagina van de website passende ondersteuning.  Onze software sluit naadloos aan op de richtlijnen uit de Wet Digitale Toegankelijkheid (WDT) en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Uitleg bij lastige woorden

Tolkie geeft niet alleen uitleg bij lastige woorden, maar biedt ook afbeeldingen om moeilijke begrippen te verduidelijken. Daarnaast kan Tolkie woorden en stukjes tekst vertalen. Bovendien biedt onze leeshulp de mogelijkheid om woorden op te hakken in lettergrepen. Tevens kan Tolkie tekst voorlezen aan mensen die moeite hebben met lezen.

Voorkom miscommunicatie

Dankzij Tolkie kunnen laaggeletterden de informatie van (semi-)overheidsorganisaties voortaan beter lezen en begrijpen. Dat is uiteraard goed voor de doelgroep zelf, maar ook voor de organisaties. Een laaggeletterde klant, cliënt of inwoner begrijpt dankzij Tolkie beter wat de bedoeling is. Wat is er mogelijk en wat wordt van hem of haar verwacht? Dit voorkomt onduidelijkheid rondom afspraken en andere vervelende miscommunicatie.

Meedoen en meepraten

Laaggeletterden willen graag volwaardig meedoen. Mogen we het een beetje scherp formuleren? Dat iemand laaggeletterd is, hoeft nog niets te zeggen over zijn of haar intelligentie. Een leesbare website geeft laaggeletterden een eerlijke kans om aan te haken. (Semi-)overheidsorganisaties die Tolkie inzetten voor hun website voldoen daarmee aan de wettelijke eisen. Maar belangrijker nog: ze geven laaggeletterden een betere positie.

Nieuwsgierig wat Tolkie
voor jouw (semi)overheidsorganisatie
kan betekenen?