tolkie logo

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Tolkie. We hebben deze voorwaarden samengevat in eenvoudige taal. Je vindt de samenvatting hieronder.

Makkelijke samenvatting door Tolkie Leeshulp
Dit zijn de voorwaarden van Tolkie
Je moet je aan deze voorwaarden houden als je klant bent van Tolkie
Je koopt Tolkie Leeshulp voor ten minste 1 jaar
Wil je stoppen met Tolkie Leeshulp? Mail ons dan op tijd. Je kunt Tolkie namelijk opzeggen. Maar doe dat dan binnen 9 maanden. Anders ben je te laat
De teksten en foto's van Tolkie Leeshulp zijn van Tolkie. Jij mag ze niet zomaar gebruiken
Heel soms werkt Tolkie Leeshulp niet. En soms maakt Tolkie Leeshulp fouten. Dat hoort erbij. We doen ons best om dit te voorkomen
Tolkie houdt zich aan de regels. Alle gegevens die Tolkie verzamelt, houden we in Europa. We gaan voorzichtig met de gegevens om

Eenvoudige taal

Het kan soms lastig zijn om algemene voorwaarden goed te begrijpen. Daarom hebben wij onze voorwaarden geschreven in zo eenvoudig mogelijke taal. Daar hebben we onze Tolkie Schrijfhulp tool voor gebruikt. Kom je toch nog dingen tegen waar je vragen over hebt? Laat dat dan weten. Dat kan door contact met ons op te nemen. 

De voorwaarden die je hieronder vindt, zijn opgesteld per 19 januari 2024.

Ben je op zoek naar onze voorwaarden tot 19 januari 2024? Die vind je hier.

Wijzigingen

De laatste wijziging van de voorwaarden was op 13 maart 2024. Toen werd artikel 9.5 toegevoegd.

Artikel 1 | Belangrijke informatie

1.1

  • Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Tolkie B.V.
  • In deze voorwaarden bedoelen we met de woorden “Tolkie”, “wij”, “ons” of “onze” ook Tolkie B.V.
  • In deze voorwaarden bedoelen we met de woorden “Klant”, “u” en “uw” de organisatie die de Diensten van Tolkie gebruikt B.V.
  • Tolkie is een Nederlands onderneming
  • Het adres van Tolkie is Burgemeester Brokxlaan 12, 5041 DB in Tilburg
  • Het KVK-nummer van Tolkie is 89495020
  • U kunt Tolkie mailen via info@tolkie.nl of bellen via +31 6 28 66 59 44

 

1.2 In deze Algemene Voorwaarden worden met het woord “Voorwaarden” ook deze Algemene Voorwaarden bedoeld.

 

1.3 In deze Voorwaarden worden met de woorden “Dienst” en “Diensten” onze software, ons advieswerk, onze workshops en onze overige producten en diensten bedoeld.

 

1.4 In deze Voorwaarden bedoelen we met de mannelijke vorm ook de vrouwelijke en onzijdige vorm. Dus, als we ‘hij’ gebruiken, bedoelen we ook ‘zij’ of ‘hen’.

 

1.5 In deze Voorwaarden noemen we de afnemer van de Dienst “Klant”, “u” of “uw”.

 

1.6 In deze Voorwaarden bedoelen we met “Eindgebruiker” de uiteindelijke gebruiker van de Dienst. Een Eindgebruiker kan dus bijvoorbeeld een laaggeletterde inwoner of huurder zijn die de hulp van Tolkie gebruikt op een website.

Artikel 2 | Akkoord gaan met deze voorwaarden

2.1 U gaat akkoord met deze Voorwaarden als u gebruik maakt van onze Diensten. 

 

2.2 Dit zijn de enige voorwaarden tussen Tolkie en u. Misschien heeft u ook standaard eigen inkoopvoorwaarden. Die zijn in dit geval niet geldig.

 

2.3 De natuurlijke persoon die onze Diensten gebruikt, garandeert ons dat hij namens Klant een wettelijke overeenkomst mag aangaan. Met andere woorden: wij willen dat alleen wettelijke vertegenwoordigers van Klant een overeenkomst met ons ondertekenen. 

 

2.4 Wij mogen deze Voorwaarden altijd veranderen. Als wij de Voorwaarden veranderen tussen u en Tolkie, zullen wij u daarover een e-mail sturen. U kunt de nieuwste versie van deze Voorwaarden altijd vinden op www.tolkie.nl/algemene-voorwaarden

Artikel 3 | Onze prijzen

3.1 Wij laten vooraf altijd weten wat een Dienst kost. U gaat vooraf met deze prijs akkoord. 

 

3.2 Als wij een prijs noemen, is deze prijs altijd in euro’s en excl. 21% BTW. Dat kan soms ook anders zijn. Maar dan zullen we dit er vooraf bij vertellen.

 

3.3 U betaalt ons met een bankoverschrijving naar ons IBAN-adres. Wij moeten het volledige bedrag van u ontvangen. 

 

3.4 Als u niet op tijd betaalt, maar wij al wel begonnen zijn met het leveren van de Dienst, dan mogen wij het leveren van de Dienst weer terugdraaien. We hoeven de Dienst vanaf dat moment ook niet meer te leveren. 

 

3.5 Wij mogen onze prijzen veranderen. Deze nieuwe prijzen gelden dan wel pas de volgende keer dat u een dienst bij ons afneemt. Bent u het oneens met deze verandering? Dan moet u dat op tijd laten weten, voordat u opnieuw een Dienst van ons afneemt. 

 

3.6 Wij kunnen onze Dienst veranderen. Als er door die verandering een functie verdwijnt, en als u dat oneerlijk vindt, dan kunt u een deel van het betaalde bedrag terugvragen. Wij maken dan een inschatting: hoe belangrijk was deze functie? En is de verdwenen functie door een nieuwe functie vervangen? Op basis hiervan bepaalt Tolkie welk bedrag u terugkrijgt.

 

3.7 Wij kunnen ook de manier veranderen waarop wij onze Dienst leveren. Wij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om andere technologieën te gebruiken. U krijgt dan geen geld terug van ons. 

  

3.8 U moet onze facturen binnen 30 dagen betalen. 

 

3.9 Wij helpen u bij het integreren van onze Diensten op uw website. Hiervoor heeft u één regel code nodig. Als u akkoord gaat met onze offerte, sturen wij deze regel code binnen 14 dagen naar u toe via een e-mail.

Artikel 4 | Tolkie opzeggen

4.1 Deze Voorwaarden gelden vanaf het moment dat u akkoord gaat met het gebruik van de Dienst. De Voorwaarden gelden tot het moment dat u  geen gebruik meer maakt van de Dienst. U moet het gebruik van de Dienst dan wel stopzetten door hierover een mail te sturen naar info@tolkie.nl 

 

4.2.1 Wij werken met licenties voor een bepaalde termijn. De minimale termijn van onze Dienst Tolkie Leeshulp is 1 jaar, tenzij anders vermeld. U heeft in het geval van zo’n jaartermijn dus ook een jaarlicentie. Wij splitsen het bedrag van zo’n jaarlicentie soms uit op de factuur of offerte. Dan staat er bijvoorbeeld: “Jaarlicentie Tolkie Leeshulp. Prijs per maand.”

 

Wij verlengen onze licenties automatisch. Dus als u niet aan ons laat weten dat u wil stoppen met het gebruiken van onze Diensten, wordt de licentie automatisch verlengd. We verlengen de licentie dan met de duur van de laatste termijn. Dus als u een jaarlicentie had, dan verlengen we de licentie met een jaar. 

 

Als u wilt stoppen met het gebruiken van onze Diensten, moet u dit op tijd aan Ons laten weten. Dit kan met een mail naar info@tolkie.nl Wij stoppen dan met het leveren van onze Dienst op het moment dat de licentie afloopt.

 

4.2.2 Er is een opzegtermijn van 3 maanden. Met ‘op tijd laten weten’ bedoelen wij dus uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van de jaarlicentie. 

 

4.3 U heeft geen recht op een terugbetaling als u eerder stopt met het gebruik van de Diensten van Tolkie. Tolkie blijft de Diensten leveren tot het eind van de termijn. 

Artikel 5 | Wat is verboden?

5.1 U mag de Dienst niet gebruiken bij illegale teksten.

 

5.2 Als u dit toch doet, zijn wij niet aansprakelijk voor schade en/of andere gevolgen. Wij zullen in dit geval ook; 

 

 

stoppen met het leveren van de Dienst. U ontvangt in dit geval ook geen terugbetaling;

 

eventueel aangifte doen bij de Politie;

 

 

uw persoonsgegevens delen met de Politie.

Artikel 6 | Auteursrecht

6.1 De teksten en afbeeldingen die wij gebruiken voor onze Diensten zijn van ons. Wij zijn dus de houder van de auteursrechten, modelrechten, databaserechten en rechten op software.

 

6.2 Content die u bij ons aanlevert om te gebruiken (bijvoorbeeld teksten of afbeeldingen voor de Tolkie Leeshulp) blijft uw eigendom. Wel geeft u ons toestemming om deze content te gebruiken voor de Dienst.

 

6.3 De handelsnaam ‘Tolkie’ en het logo van Tolkie zijn van Tolkie. U mag deze naam niet zomaar gebruiken. Dat geldt ook voor ons logo. U moet eerst toestemming vragen. 

 

6.4 Onze website en onze Dienst mogen niet worden gekopieerd, veranderd, verspreid of reverse-engineered. Met reverse-engineeren bedoelen wij dat u onze Diensten afneemt en vervolgens nabouwt. 

 

6.5.1 U belooft ons dat u onze Diensten niet gebruikt bij content die niet van u is. Als wij vermoeden dat u dit wel doet, hebben wij het recht om het leveren van onze diensten te stoppen. Wij zijn in dat geval niet aansprakelijk en hoeven aan U geen schadevergoeding te betalen.  

  

6.5.2 Wij hebben het recht om alle nodige maatregelen te nemen om inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ons of anderen te voorkomen of te stoppen. Wij kunnen bijvoorbeeld juridische procedures starten en een schadevergoeding van U eisen.

Artikel 7 | Afspraken over onze Dienst

7.1 Wij bieden de Dienst aan zoals deze op het moment van gebruik bestaat en functioneert. We geven geen garantie van de werking of de functionaliteit ervan. U gebruikt onze Diensten op eigen risico.

 

7.2.1 Van tijd tot tijd kan onze Dienst niet beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat wij updates moeten uitvoeren. Of omdat we problemen moeten oplossen. Of juist omdat we functionaliteiten willen toevoegen of verwijderen. Wij beloven daarom ook niet dat onze Dienst altijd beschikbaar is. En ook niet dat de Dienst altijd vrij is van problemen of fouten. Wij doen ons best om ‘downtime’ tot een minimum te beperken. 

 

7.2.2 In het geval dat Wij merken dat onze Dienst op Uw website veel vaker gebruikt wordt dan wij verwachten en gemiddeld bij andere klanten ziet, kunnen wij ingrijpen. Bijvoorbeeld door de Dienst aan te passen of te pauzeren. We doen dit omdat dit anders voor hoge kosten kan zorgen. We zullen op zo’n moment zo snel mogelijk aan het probleem werken en hier een oplossing voor bedenken.  

 

7.3 We zullen het onderhoud aan onze Diensten zoveel mogelijk uitvoeren op tijdstippen waarop u hier zo weinig mogelijk last van heeft. Bijvoorbeeld in de avond of nacht. En als het onderhoud erg groot is, zullen wij u hierover vooraf mailen.


7.4 Afbeeldingen van Dienst op www.tolkie.nl, demo.tolkie.nl en andere vormen van demo’s die wij geven, zijn bedoeld als voorbeeld. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

7.5.1 

Soms kunnen er situaties zijn waar wij niets aan kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan rampen, oorlog, stakingen, brand, als er iets gestolen wordt, als het internet niet werkt of andere problemen met techniek. In zulke gevallen (maar ook in andere gevallen van ‘overmacht’) kan het zijn dat wij niet kunnen doen wat we hebben afgesproken met u. Als dit gebeurt, mogen we stoppen of wachten met onze taken. We hoeven hiervoor geen vergoeding te betalen.

 

7.5.2 Als wij door zulke omstandigheden niet kunnen doen wat we hebben afgesproken, laten we dit snel aan u weten. We zullen hard werken en problemen zo snel mogelijk op te lossen. 

 

7.5.3 Als de situatie waar wij niets aan kunnen doen langer dan 30 dagen duurt, mogen zowel u als wij besluiten om deze Voorwaarden gedeeltelijk of helemaal te ontbinden. In dit geval hoeven we u geen schadevergoeding te betalen.

 

7.6 Soms spreken we variabele kosten of gebruikskosten met u af. ‘Gebruik’ van de tool wordt dan gedefinieerd als het openen van de tool of het vragen om hulp. Dus: stel dat we een prijs van 10 euro met u afspreken per 1000 keer dat Eindgebruikers de Dienst gebruiken. En in een bepaalde maand wordt de leeshulp 7239 keer geopend. Dan betaalt u ons die maand een bedrag van 10 euro x 7,239.

 

7.7 Wij maken voor sommige Diensten gebruik van kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld om woorden uit te leggen en teksten samen te vatten. Wij beloven u dat wij ons best doen om de teksten en uitleg zo goed mogelijk te schrijven. Toch kan het zijn dat de uitleg of de samenvatting niet volledig is of precies is wat u ervan verwacht. Zo kan het zijn dat wij niet altijd de juiste uitleg geven bij een woord. Of dat een samenvatting niet alle belangrijke onderwerpen weergeeft. Of dat de tekst toch niet helemaal op A2-niveau geschreven is. Om u en eindgebruikers te beschermen, vermelden wij bij onze Tolkie Leeshulp dat de tekst en uitleg geschreven is door AI of automatisch geschreven is. We werken iedere dag hard aan het verbeteren van onze technologie. Ons doel is om op lange termijn altijd een goede uitleg en samenvatting te schrijven. 

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

8.1 Wij zijn niet onbeperkt aansprakelijk. We spreken een aantal dingen af over onze aansprakelijkheid in de voorwaarde 8.2. We zijn aansprakelijk voor meer dan in artikel 8.2 omgeschreven is als we expres schade veroorzaken. Of als we bewust roekeloos handelen. 

 

 

8.2 Wij zijn alleen verantwoordelijk als er iets misgaat doordat we niet hebben gedaan wat we volgens onze afspraak (de Voorwaarden) moesten doen. En we zijn alleen verantwoordelijk als het ook écht onze fout is.

 

 

Als het onze fout is, dan hangt het bedrag dat we u moeten betalen af van hoe u voor onze dienst betaalt:

 

 

Als u elke maand een bedrag betaalt, kunnen we maximaal het bedrag dat u in de laatste drie maanden hebt betaald teruggeven. Maar alleen voor de schade die direct door onze fout is veroorzaakt. Dus, als u de afgelopen maanden 125 euro per maand betaalde voor onze dienst, en de schade is 500 euro, dan zult u alsnog 375 euro van ons ontvangen, en niet 500 euro.

 

 

Als u per jaar betaalt, kijken we naar wat u in drie maanden zou hebben betaald als u maandelijks zou betalen. Dat is het maximumbedrag dat we voor de directe schade kunnen vergoeden. Dus als u elk jaar 1500 euro betaalt, kunnen we maximaal 375 euro vergoeden voor directe schade.

 

 

8.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor andere vormen van schade dan directe schade. Voorbeelden van niet directe schade zijn: indirecte schade, gevolgschade, schade door gemiste omzet en gederfde winst, reputatieschade, schade door niet-beschikbaarheid van onze Diensten, schade door slechtere prestaties van de website of app van Klant waarop Dienst actief is en schade door verlies of beschadiging van gegevens. 

 

 

8.4 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen van Eindgebruikers.

 

 

8.5 Uw vorderingen op ons vervallen 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 9 | Gegevens

9.1 Voor onze Dienst worden in sommige gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hierover vindt u meer in het privacybeleid. Deze is te raadplegen via https://tolkie.nl/privacy/

9.2 We slaan uw data altijd op op Europese servers. We sturen uw  teksten soms wel door naar andere partijen om de Dienst te kunnen leveren. Bijvoorbeeld naar Amazon, OpenAI en Google. Zo’n organisatie kan nu of in de toekomst besluiten deze tekst te gebruiken om hun technologie mee te trainen. U weet dat dit zou kunnen en geeft hiervoor toestemming.

9.3 Het is dus mogelijk dat organisaties zoals OpenAI, Google en Amazon met uw teksten trainen. Als u Diensten van Tolkie gebruikt voor teksten die niet van u zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor het schenden van het auteursrecht.

9.4 Wij mogen de gemiddelde gebruikersaantallen van Eindgebruikers en Klant gebruiken om het gemiddeld gebruik te berekenen van Dienst. Zo kunnen we andere organisaties een idee geven van hoeveel onze Dienst gebruikt wordt.

9.5 Als u Tolkie niet laat uitschakelen, kan het zijn dat Tolkie gegevens verwerkt die Eindgebruikers zelf beschikbaar stellen. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. Dit gebeurt wanneer klant de Dienst niet laat uitschakelen op velden die persoonlijke informatie kunnen bevatten. Voorbeelden hiervan zijn: velden van invulformulieren, velden die persoonlijke informatie weergeven in iemands account, velden met communicatie tussen Klant en haar eigen eindgebruikers binnen een klantportaal, enzovoorts. Klant is zelf verantwoordelijk voor het laten uitschakelen van de Dienst op deze velden, zodat Tolkie deze persoonsgegevens van Eindgebruikers niet verwerkt.

Artikel 10 | Overig

10.1 Als één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden niet meer gelden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden wel gelden.

 

10.2 Wij mogen onze rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden overdragen op een andere partij. Bijvoorbeeld als wij worden overgenomen door een andere organisatie. Als dat gebeurt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. U mag uw rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden niet zomaar overdragen op een derde zonder onze toestemming. Wanneer wij worden overgenomen door een andere organisatie zullen wij uw persoonsgegevens ook overdragen aan de partij die Tolkie overneemt. 

 

10.3 Bepalingen in deze Voorwaarden die bedoeld zijn om ook te gelden nadat de overeenkomst met u is geëindigd, blijven na beëindiging gelden.

 

10.4.1 De overeenkomsten en andere afspraken tussen u en ons mogen niet openbaar worden gemaakt of gedeeld worden met derden. We spreken dus af dat we alle vertrouwelijke informatie geheimhouden voor anderen.

 

10.4.2 Ook deze verplichtingen tot geheimhouding blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan.

Artikel 11 | Conflicten

11.1 Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 Als wij een conflict krijgen over deze Voorwaarden, wordt dit conflict exclusief voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland met als locatie Utrecht.