Dus, jij bent werkzaam in de

Zorgsector

Wil je alle teksten op de website van jouw zorgorganisatie leesbaar maken voor laaggeletterden? Tolkie, een online tool, kan daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan informatie over openingstijden. Of het maken van een afspraak. Of uitleg over behandelingen. 

Onze software biedt op allerlei manieren belangrijke leeshulp waarmee zorgorganisaties aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Ondersteuning per pagina

Ook laaggeletterden zijn afhankelijk van zorg. Helaas missen ze vaak belangrijke informatie omdat ze moeite hebben met lezen en schrijven. Dat vraagt extra aandacht van ziekenhuizen, huisartsen, psychologen, zorgverzekeraars en andere organisaties in de gezondheidszorg. Wie de software van Tolkie koppelt aan de eigen website biedt voortaan op elke pagina passende ondersteuning. Onze online tool sluit naadloos aan op de richtlijnen uit de Wet Digitale Toegankelijkheid (WDT) en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Uitleg bij lastige woorden

Tolkie geeft niet alleen uitleg bij lastige woorden, maar biedt ook afbeeldingen om moeilijke begrippen te verduidelijken. Daarnaast kan Tolkie woorden en stukjes tekst vertalen. Bovendien biedt onze leeshulp de mogelijkheid om woorden op te hakken in lettergrepen. Tevens kan Tolkie tekst voorlezen aan mensen die moeite hebben met lezen.

Voorkom miscommunicatie

Dankzij Tolkie kunnen laaggeletterden de informatie van jouw zorgorganisatie beter lezen en begrijpen. Dat is uiteraard goed voor de doelgroep zelf, maar ook voor jullie organisatie. De laaggeletterde begrijpt beter wat de bedoeling is, wat er mogelijk is én wat er van hem of haar wordt verwacht. Dit bespaart tijd bij een afspraak en voorkomt miscommunicatie. Een beter geïnformeerde cliënt of patiënt is dus ook in het voordeel van de organisatie.

Meepraten en meedoen

Laaggeletterden hebben moeite met lezen en schrijven, maar willen graag volwaardig meedoen. Mogen we het een beetje scherp formuleren? Dat iemand laaggeletterd is, hoeft nog niets te zeggen over zijn of haar intelligentie. Een leesbare website geeft laaggeletterden een eerlijke kans om aan te haken. Zorgorganisaties die Tolkie inzetten voor hun website geven daarmee zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland een betere positie.

Nieuwsgierig wat Tolkie
voor jouw zorgorganisatie
kan betekenen?