tolkie logo

Hoe ontstaat laaggeletterdheid in Nederland?

schrijvende mensen

Hoe ontstaat laaggeletterdheid in Nederland?

Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem dat grote gevolgen kan hebben voor laaggeletterden en de samenleving als geheel. In Nederland zijn er helaas veel mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Maar hoe ontstaat laaggeletterdheid eigenlijk? In dit artikel leggen we het uit.

Oorzaken van laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid kan verschillende oorzaken hebben. Een belangrijke factor is het gebrek aan goede scholing op jonge leeftijd. Kinderen die niet voldoende worden gestimuleerd in hun taalontwikkeling, bijvoorbeeld doordat ze in een taalarm gezin wonen, lopen een verhoogd risico om later zelf laaggeletterd te worden.

Ook kunnen bepaalde leerproblemen, zoals dyslexie, invloed hebben op iemands taalontwikkeling. Deze leerproblemen maken het voor mensen moeilijker om de vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven onder de knie te krijgen.

Daarnaast spelen sociaal-economische factoren een rol bij laaggeletterdheid. Mensen die opgroeien in armoede of met een lage sociaaleconomische status hebben vaak minder toegang tot goed onderwijs en kunnen daardoor achterblijven.

Gevolgen van laaggeletterdheid

LLaaggeletterdheid heeft grote gevolgen voor de laaggeletterde zelf en de maatschappij. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven ervaren vaak beperkingen in hun dagelijks leven. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van brieven, formulieren invullen of digitale vaardigheden.

Ook op het gebied van gezondheid kan laaggeletterdheid een groot probleem zijn. Mensen met beperkte taalvaardigheden kunnen medische instructies niet goed begrijpen. Hierdoor ontstaan er bijvoorbeeld fouten bij het nemen van medicatie.

Bovendien kan laaggeletterdheid leiden tot sociaal isolement en een verminderd gevoel van eigenwaarde. Mensen durven bijvoorbeeld geen hulp te vragen of voelen zich buitengesloten omdat ze niet goed kunnen meekomen in de samenleving. Daarom, laat kenniscentrum Pharos zien, hebben laaggeletterden dus ook vaker mentale problemen dan gemiddeld.

Aanpak van laaggeletterdheid

Het is belangrijk om laaggeletterdheid aan te pakken en mensen de kans te geven om hun taalvaardigheden te verbeteren. Er zijn verschillende acties en cursussen om mensen daarbij te ondersteunen.

Een voorbeeld hiervan zijn boeken die speciaal ontwikkeld zijn voor laaggeletterden. Deze boeken gebruiken eenvoudige taal en bevatten vaak ondersteunende afbeeldingen om de tekst begrijpelijk te maken.

Kortom, laaggeletterdheid ontstaat door verschillende oorzaken. De gevolgen van laaggeletterdheid zijn groot, maar gelukkig zijn er verschillende manieren om dit probleem aan te pakken en mensen de kans te geven hun basisvaardigheden te verbeteren. Laten we samen de wereld voor laaggeletterden toegankelijk maken!

Deel deze blog