tolkie logo

Wetgeving over laaggeletterdheid in Nederland

foto met verschillende wetten

Wetgeving over laaggeletterdheid in Nederland

Laaggeletterdheid is een probleem dat veel mensen in Nederland raakt. Het zorgt er onder andere voor dat ze teksten maar lastig begrijpen, waardoor ze moeite hebben om volledig mee te doen in de samenleving. Gelukkig zijn er wetten en regels die ervoor zorgen dat laaggeletterden alsnog toegang krijgen tot belangrijke informatie en diensten. In dit artikel nemen we de tijd om stil te staan bij deze belangrijke regelgeving.

VN Verdrag handicap en de recente toevoeging aan Artikel 1 van de grondwet

Een belangrijk verdrag dat relevant is voor laaggeletterdheid is het VN Verdrag handicap. Dit verdrag benadrukt het recht van personen met een handicap op gelijke behandeling en inclusie in de samenleving. Zo’n zelfde soort bepaling staat sinds januari 2023 nota bene in de grondwet, als toevoeging aan artikel 1. Uitsluiting op basis van een handicap, zoals laaggeletterdheid, is sindsdien verboden. Omdat veel organisaties laaggeletterden nu niet gelijk behandelen, zijn zij in overtreding.

Wet DigiToegankelijk en WCAG

Een andere wet die relevant is voor laaggeletterdheid, is de Wet DigiToegankelijk. Deze wet verplicht websites en apps van overheidsinstanties om toegankelijk te zijn voor iedereen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van richtlijnen zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze richtlijnen stellen eisen aan onder andere leesbaarheid, navigatie, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van webcontent. Door deze wetgeving wordt er onder andere voor gezorgd dat laaggeletterden gelijke toegang hebben tot digitale informatie en diensten. Daarbij kun je naast websites ook denken aan zaken als boeken voor laaggeletterden, cursussen over laaggeletterdheid en andere relevante bronnen. Dit draagt bij aan het verminderen van de gevolgen van laaggeletterdheid in Nederland: iedereen krijgen hierdoor namelijk gelijke toegang tot informatie op het internet.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Het aantal laaggeletterden in Nederland is aanzienlijk met ongeveer 2,5 miljoen mensen – en die schatting is, voor alle duidelijkheid, verouderd. Nieuw informatie ontbreekt nog, maar de kans is erg groot dat het er ondertussen, in 2023, een stuk meer zijn. Pas in 2025 komt naar verwachting de nieuwe berekening naar buiten. Het herkennen van laaggeletterdheid is belangrijk om deze groep te kunnen helpen. Signalen van laaggeletterdheid kunnen variëren, maar vaak hebben mensen moeite met het begrijpen van eenvoudige teksten, het invullen van formulieren en het volgen van instructies.

Blijft jouw organisatie achter?

Als organisatie kan en moet je een verschil maken door te zorgen voor toegankelijke informatie en diensten voor laaggeletterden. Door eenvoudige taal mogelijk te maken met behulp van tools zoals die van Tolkie, kun je ervoor zorgen dat laaggeletterden volledig kunnen meedoen in de samenleving.

Samen kunnen we werken aan het verminderen van laaggeletterdheid en ervoor zorgen dat iedereen gelijke toegang heeft tot informatie en kansen! Doe jij mee?

Deel deze blog