tolkie logo

Waarom is het belangrijk om het nieuws toegankelijker te maken?

Blogafbeeldingen (12)

Waarom is het belangrijk om het nieuws toegankelijker te maken?

Als journalist heb je de belangrijke taak om mensen op een goede manier te informeren en te betrekken bij het nieuws. Maar wat als de boodschap niet goed overkomt bij een deel van de bevolking? Dat is een vraag die gelukkig steeds meer aandacht krijgt. Waarom? Omdat door het grote aantal laaggeletterden in Nederland veel nieuws niet goed begrepen wordt. Het is daarom belangrijk om als nieuwsorganisatie met de toegankelijkheid van je teksten aan de slag te gaan. Met behulp van software zoals Tolkie, die we ontwikkelden om journalistieke teksten toegankelijker te maken met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, kun je ervoor zorgen dat jouw nieuwsberichten voor iedereen begrijpelijk zijn.

Er zijn een aantal redenen waarom het als journalistieke organisaties belangrijk is om toegankelijk te schrijven. Welke voor jou van belang zijn, ligt soms aan het soort nieuws dat je brengt. Maar dát je er iets mee moet, dat staat vast.

Het vergroten van je betrokkenheid

Als nieuwsorganisatie is het belangrijk om een breed publiek te bereiken en tegelijkertijd te betrekken bij het nieuws. Door je teksten toegankelijker te maken, vergroot je de betrokkenheid van laaggeletterden bij het nieuws. Het vergroot niet alleen het begrip van de boodschap, maar ook het gevoel van inclusie. En het gaat hier niet om een kleine minderheid. In Nederland zijn maar liefst 2,5 miljoen mensen laaggeletterd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nieuwsorganisaties hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om informatie voor iedereen begrijpelijk te maken. Door de berichtgeving toegankelijker te maken, draag je bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen op de hoogte kan zijn van belangrijke ontwikkelingen. Dat is niet alleen belangrijk, het is ook nog eens een officiële taak.

Officiële taak, hoe bedoelen jullie dat?

Nou, een belangrijk aspect van toegankelijkheid in het nieuws is de rampenfunctie van regionale omroepen. Bij rampen en crisissituaties is het echt cruciaal (en soms van levensbelang) dat alle burgers snel en duidelijk geïnformeerd worden. Regionale omroepen hebben hierin een belangrijke rol omdat zij snel kunnen schakelen en lokale informatie kunnen verspreiden. Juist hier is het van belang dat de informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor alle inwoners. Met behulp van Tolkie’s software kunnen regionale omroepen ervoor zorgen dat ook laaggeletterde burgers snel en duidelijk geïnformeerd worden tijdens rampen en crisissituaties. 

foto van laurens van tolkie

En alsof dat nog niet genoeg was…

… dan is daar nog de wet. Vanaf 23 september 2020 moeten heel veel organisaties voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Door te zorgen voor toegankelijke teksten en websites, voldoe je aan deze eisen en vermijd je mogelijke boetes. Veel journalistieke organisaties vallen namelijk onder de richtlijnen, omdat ze door een groot deel worden gefinancierd door de overheid.

Tolkie kan helpen om jullie teksten toegankelijker te maken. Met onze software kunnen moeilijke woorden en zinnen worden voorzien van leeshulp. Op deze manier kunnen laaggeletterden het nieuws begrijpen zonder technische ingrepen en de inhoud te verliezen. Het gebruik van Tolkie is niet alleen nuttig voor journalisten, maar ook voor andere bedrijven die hun communicatie willen verbeteren en inclusiever willen maken.

Deel deze blog