tolkie logo

Dit hebben laaggeletterdheid en emancipatie met elkaar te maken

een kring van poppetjes houdt samen hun handen omhoog. Het staat symbool voor dat iedereen mee kan doen

Dit hebben laaggeletterdheid en emancipatie met elkaar te maken

In onze samenleving streven we naar gelijkheid voor iedereen, ongeacht je geslacht, achtergrond of vaardigheden. Toch is er een aspect van emancipatie dat vaak over het hoofd wordt gezien: laaggeletterdheid.

Ben je laaggeletterd, dan kan je minder goed of bijna niet lezen, schrijven en/of rekenen. Dat gaat verder dan moeite hebben met het lezen van het nieuws of het invullen van een formulier. Het beïnvloedt bijna elk aspect van het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van de bijsluiter van je medicijnen, je belastingaangifte doen of je contract doorlezen. Het heeft daarmee invloed op je inkomen, je gezondheid en je algehele kennis.

Dat geeft meteen een schril contrast met ons verlangen naar een gelijke wereld. Emancipatie gaat immers over gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen. Maar hoe kan er sprake zijn van gelijke kansen als een groot deel van de bevolking niet kan lezen of schrijven?

Barrière voor emancipatie

Laaggeletterdheid vormt een verborgen barrière voor emancipatie omdat het laaggeletterden belemmert om volledig deel te nemen aan de samenleving. Zij krijgen minder kansen om hun eigen leven vorm te geven. Dat is een logisch gevolg wanneer je niet dezelfde toegang hebt tot informatie, onderwijs en werkgelegenheid als anderen. Dit legt een fundament van ongelijkheid dat moeilijk te doorbreken is.

Moeilijk, maar niet onmogelijk.

Streven naar gelijke kansen

Streven naar gelijke kansen betekent dat iedereen dezelfde mogelijkheden krijgt om zijn of haar potentieel te bereiken, ongeacht achtergrond of vaardigheden. Maar voor mensen die laaggeletterd zijn, lijken deze kansen vaak onbereikbaar. Zonder de juiste lees- en schrijfvaardigheden kunnen ze moeilijk toegang krijgen tot onderwijs, waardoor ze achterblijven in hun persoonlijke én professionele ontwikkeling.

Als we willen iedereen dezelfde kansen gunnen, moeten we er samen voor zorgen dat iedereen kan lezen en schrijven. Dit is niet alleen een taak voor de overheid of scholen, maar voor ons allemaal. Daarom heeft Tolkie de leeshulp ontwikkeld. Onze website plugin geeft samenvattingen op A2-niveau, simpele uitleg bij alle woorden in je tekst en heeft vertaal- en voorleesfuncties. Zo dragen wij ons steentje bij om laaggeletterden dezelfde kansen te bieden als ieder ander.

Door te investeren in educatie, bewustwording te vergroten en toegankelijke hulpmiddelen te bieden, kunnen we de barrière van laaggeletterdheid doorbreken. Zo zijn we écht op weg naar een geëmancipeerde samenleving.

Deel deze blog