tolkie logo

Dicky was laaggeletterd: “ik vind het fijn dat Tolkie er is”

foto van dicky gingnagel

Dicky was laaggeletterd: “ik vind het fijn dat Tolkie er is”

Wie is Dicky?

Taalambassadeur Dicky Gingnagel leerde pas op latere leeftijd lezen en schrijven. Dat had grote gevolgen: niet alleen privé, voor zijn gezondheid. Maar ook op zijn werk, waar hij iedere dag bang was dat hem gevraagd zou worden om te schrijven.

Tegenwoordig is Dicky taalambassadeur bij Stichting ABC, een vrijwilligersorganisatie van en voor laaggeletterden. Zelf worstelde hij ook met de problemen die laaggeletterdheid oplevert. Hij gebruikt die ervaring in dienst bij expertisecentrum Pharos, dat grote gezondheidsverschillen wil terugdringen.

Dicky heeft tijdens meerdere ‘gebruikerstest’ meegekeken om kritisch te kijken hoe de leeshulp van Tolkie verbeterd kan worden. Dat is nodig, want als bedrijf hebben wij ervoor gekozen zelf niet te bepalen welke leeshulp we geven. Hiervoor luisteren we naar laaggeletterden. 

Dicky: “Ik vind het fijn dat Tolkie er is.”

Na de laatste gebruikerstest in juli vroegen we Dicky wat hij van de leeshulp van Tolkie vindt.

Dicky: “Ik vind het fijn dat Tolkie er is. Het feit dat je tekst groter kunt maken en hulp krijgt bij lastige woorden, helpt ontzettend! Het is namelijk belangrijk dat iedereen mee kan komen. Bijvoorbeeld zodat ze het nieuws kunnen begrijpen. Dat een bedrijf zich daarvoor inzet, is alleen maar goed voor de laaggeletterden!”

We hopen als Tolkie dat we nog vaak met mensen als Dicky in gesprek mogen gaan.

Hun frisse blik helpt ons ontzettend!

Deel deze blog