tolkie logo

Gevolgen laaggeletterdheid in Nederland

Blogafbeeldingen (6)

Gevolgen laaggeletterdheid in Nederland

Laaggeletterdheid heeft grote impact op het dagelijks leven van heel veel mensen in Nederland. Het beïnvloedt hun kansen op werk, gezondheid en onderwijs. In dit artikel bespreken we de gevolgen van laaggeletterdheid en waarom het belangrijk is om deze problematiek aan te pakken.

Moeilijk een baan vinden of houden

Een gebrek aan basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden maakt het voor mensen moeilijk om een baan te vinden en houden. Uit onderzoek blijkt dat een zeer groot deel van de mensen met minder goede basisvaardigheden werkloos is. Ze hebben moeite met sollicitatiebrieven schrijven en kunnen niet vaak goed omgaan met de computerprogramma’s die nodig zijn op de werkvloer.

Gezondheid en laaggeletterdheid

Laaggeletterden hebben vaak problemen met hun gezondheid. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze bijsluiters van medicijnen niet goed kunnen lezen. Hierdoor bestaat er een verhoogde kans dat zij medicijnen verkeerd gebruiken, wat ernstige gevolgen kan hebben voor hun gezondheid.

Ouders en laaggeletterdheid: taalarme gezinnen

Kinderen van ouders die moeite hebben met taal lopen vaak een taalachterstand op. Deze kinderen worden niet goed voorgelezen en krijgen minder hulp bij hun huiswerk. Hierdoor hebben zij meer moeite om te leren lezen en schrijven, wat hun toekomstperspectief belemmert.

Formulieren? Pittige klus voor laaggeletterden

Laaggeletterden ondervinden veel problemen bij het invullen van formulieren, zoals aanvragen voor uitkeringen, toeslagen en belastingen. Ook het gebruik van computers, tablets en telefoons is vaak lastiger dan voor anderen. Hierdoor mislukt communicatie vaak wanneer communicaties teksten voor ze schrijven met het niveau B1 of hoger – deze teksten zijn voor laaggeletterden te moeilijk.

Aanpakken laaggeletterdheid: belangrijker dan ooit

Laaggeletterdheid heeft verstrekkende gevolgen voor individuen en de maatschappij als geheel. Het belemmert mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, werkgelegenheid en gezondheid. Daarom is het belangrijk om laaggeletterdheid serieus te nemen en actie te ondernemen.

Kortom: laaggeletterdheid heeft negatieve gevolgen voor individuen, zoals moeilijkheden bij het vinden en behouden van werk, gezondheidsproblemen en taalachterstand bij kinderen. Daarnaast leidt het tot communicatieproblemen en beperkte deelname aan de samenleving. Om deze problemen aan te pakken, is bewustwording en actie nodig. Door organisaties en de overheid. Het verminderen van laaggeletterdheid draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. 

Voldoe aan wetgeving, bereik je doelgroep. Ga aan de slag met laaggeletterdheid!

Deel deze blog