tolkie logo

Laaggeletterdheid in Nederland

foto met poppetjes. De poppetjes staan voor inwoners van Nederland.

Laaggeletterdheid in Nederland

Laaggeletterdheid is een probleem in Nederland. Als volwassene ben je laaggeletterd als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit kan ook samengaan met beperkte digitale vaardigheden, zoals het omgaan met een computer of smartphone. Het niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen heeft verschillende gevolgen. Zo kan het moeilijker zijn om een baan te vinden en heb je wellicht minder grip op je geldzaken.

Het is belangrijk om te weten dat een laaggeletterde geen analfabeet is. Een laaggeletterde kan weliswaar lezen en schrijven, maar niet op het niveau dat nodig is om volledig deel te nemen aan de samenleving.

Hoeveel mensen in Nederland zijn laaggeletterd?

  • In Nederland zijn er maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterden
  • Van deze groep hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen
  • Ook bijna 740 duizend 65-plussers hebben moeite met taal en/of rekenen

Het is opvallend dat meer dan de helft van de laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar Nederlands als ‘moedertaal’ heeft. Daarnaast zijn er meer ouderen dan jongeren die laaggeletterd zijn. Maar, omdat steeds meer jongeren weinig lezen, worden steeds meer jongeren laaggeletterd. Het niveau van laaggeletterdheid komt vaak niet overeen met het verwachte niveau na het afronden van een vmbo-, mbo 2- of mbo 3-opleiding.

Gevolg laaggeletterdheid

De gevolgen van laaggeletterdheid zijn groot. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen ervaren vaak problemen in hun dagelijks leven. Ze kunnen bijvoorbeeld minder snel een baan vinden en hebben moeite met het begrijpen en invullen van formulieren. Omdat ze minder goed kunnen lezen, voelen veel laaggeletterden zich eenzaam en onbegrepen.

Aanpak laaggeletterdheid

Het bestrijden van laaggeletterdheid is een belangrijk maatschappelijk doel. Er worden verschillende acties genomen om iets aan het groeiende probleem van laaggeletterdheid te doen. Zo zijn er cursussen speciaal gericht op het vergroten van taalbegrip en digitale vaardigheden voor laaggeletterden. Daarnaast zijn er boeken beschikbaar die zijn aangepast aan het taalniveau van laaggeletterden.

Om laaggeletterdheid te verminderen, is het belangrijk dat steeds meer organisaties en bedrijven zich bewust zijn van het probleem. Door rekening te houden met behoeften van laaggeletterden kan ons land laaggeletterdheid verminderen en een tegelijk toegankelijker worden.

Conclusie: laaggeletterdheid in Nederland

Laaggeletterdheid is een veelvoorkomend probleem in Nederland, dat grote gevolgen heeft voor laaggeletterden en de samenleving. Het aantal laaggeletterden is met 2,5 miljoen mensen ontzettend hoog. Het is belangrijk om deze groep te helpen door toegankelijker te worden en cursussen aan te bieden om het lezen en schrijven écht te leren om hun vaardigheden te verbeteren. Door iedereen bewust te maken van dit probleem en ook echt actie te nemen, kunnen we samenwerken aan het verminderen van laaggeletterdheid in Nederland.

Deel deze blog