tolkie logo

E-mailhandtekeningen toegankelijk en duidelijk houden

Blogafbeeldingen (20)

E-mailhandtekeningen toegankelijk en duidelijk houden

Veel e-mailhandtekeningen bevatten lastige, juridische taal die het begrijpen ervan moeilijk en soms intimiderend maken. In deze blog gaan we bespreken waarom het belangrijk is om je e-mailhandtekening helder en toegankelijk te houden. We inspireren je om geen ingewikkelde teksten zoals “Heeft u deze mail per abuis ontvangen?” te gebruiken.

Laaggeletterdheid is een probleem dat veel mensen in Nederland treft. Het houdt in dat je moeite hebt met lezen en schrijven. Ook e-mails zijn voor laaggeletterden daarom vaak lastig. Maar naast de inhoud is ook de handtekening niet onbelangrijk: een niet digitaal toegankelijke handtekening, of een handtekening met lastige juridische taal: dat komt op de ontvanger vaak vervelend over.

Laaggeletterdheid in Nederland

In Nederland zijn er naar schatting 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit wordt ook wel laaggeletterdheid genoemd. De oorzaken van laaggeletterdheid zijn divers: dit varieert van een gebrek aan kansen in het onderwijs tot een taalachterstand door migratie.

De gevolgen van laaggeletterdheid zijn groot en ernstig. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, lopen vaak tegen problemen aan op verschillende gebieden in hun leven. Hierbij kun je denken aan problemen bij het vinden van werk, het invullen van formulieren en het begrijpen van informatie in de samenleving. Het is dus van groot belang om rekening te houden met deze doelgroep bij het opstellen van e-mails.

Duidelijke e-mailhandtekeningen

Om je e-mailhandtekening duidelijk te houden, is het belangrijk om juridische taal en ingewikkelde zinnen te vermijden. Gebruik in plaats daarvan heldere tekst die direct zegt wat je bedoelt. Spreek de lezer aan met “jij” of “je” om een persoonlijke en toegankelijke tone of voice te creëren.

Kortom: door rekening te houden met laaggeletterdheid en een duidelijke e-mailhandtekening op te stellen, draag je bij aan een inclusieve communicatie waarvan iedereen de boodschap begrijpt. Laten we streven naar heldere taal voor iedereen!

Deel deze blog