tolkie logo

Toegankelijkheid van de Nederlandse politiek voor laaggeletterden

foto van een hand die een stembiljet in een doos stopt

Toegankelijkheid van de Nederlandse politiek voor laaggeletterden

De Nederlandse politiek is een complex systeem dat invloed heeft op het dagelijks leven van iedereen. Helaas is deze wereld niet altijd even toegankelijk voor laaggeletterden. In dit artikel zullen we ingaan op de verschillende onderdelen van de politiek en bekijken hoe laaggeletterden hiermee te maken krijgen.

Gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek

Op alle niveaus van de politiek – gemeentelijk, provinciaal en landelijk – worden beslissingen genomen die directe gevolgen hebben voor burgers. Laaggeletterden kunnen moeite hebben met het begrijpen van complexe documenten zoals raadsinformatie of verslagen van raadsvergaderingen. Deze teksten zijn vaak geschreven op een hoger taalniveau dan B1, wat betekent dat ze moeilijk te begrijpen zijn voor mensen met beperkte leesvaardigheid.

Het stemproces

Het recht om te stemmen is een essentieel onderdeel van onze democratie. Alleen kan dit proces verwarrend zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het begrijpen van de partijprogramma’s, het kiezen van een geschikte kandidaat en het invullen van het stembiljet is voor hen een uitdaging. Het is belangrijk dat er voldoende ondersteuning en informatie beschikbaar is voor laaggeletterden, zodat zij hun stem op een goede en doordachte manier kunnen uitbrengen.

Op de hoogte blijven

Het op de hoogte blijven van wat er speelt in de politiek is voor veel mensen belangrijk. Voor laaggeletterden kan het lastig zijn om het nieuws te volgen of artikelen te begrijpen die geschreven zijn op een hoger taalniveau. Hierdoor ontstaat een gebrek aan kennis over politieke ontwikkelingen en besluitvorming. Het is daarom van groot belang dat informatie over de politiek ook op een begrijpelijke manier wordt aangeboden aan laaggeletterden. Lokale en regionale media werken daarom samen met partijen als Tolkie, bijvoorbeeld door het inzetten van Tolkie Leeshulp, om hun verhalen toegankelijk te maken.

Oorzaken en gevolgen van laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid heeft verschillende oorzaken. Zo heeft het te maken met scholing, maar ook met het ‘nest’ waarin je als kind opgroeit. En of je Nederlands als eerste taal leerde. De gevolgen van laaggeletterdheid zijn echter verstrekkend. Het maakt het niet alleen moeilijk om mee te doen in het politieke proces. Het heeft ook invloed op andere terreinen zoals werk, je gezondheid en je financiën.

Om de Nederlandse politiek toegankelijker te maken voor laaggeletterden, is het essentieel dat teksten op een begrijpelijke manier worden geschreven. Daarnaast moeten er voldoende ondersteunende maatregelen worden genomen, zoals B1-cursussen en speciale programma’s om laaggeletterden te informeren over de politiek. Het inzetten van Tolkie is een derde, eenvoudige stap om dit doel te bereiken.

Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem dat serieus genomen moet worden. Het is belangrijk dat iedereen, ongeacht hun leesvaardigheid, toegang heeft tot de Nederlandse politiek en op een gelijkwaardige manier kan participeren. Doe jij mee? Praat met anderen over dit onderwerp en inspireer hen. Laaggeletterden hebben je nodig!

Deel deze blog