tolkie logo

Kloof tussen geletterden en laaggeletterden

foto van een kloof met twee mannen die allebei aan 1 kant van de kloof zitten

Kloof tussen geletterden en laaggeletterden

Laaggeletterdheid is een probleem dat in Nederland helaas nog te vaak voorkomt. Het heeft grote gevolgen voor de mensen die ermee te maken hebben. Maar wat is laaggeletterdheid precies en hoe ontstaat het? En hoe vergroot het de kloof tussen geletterden en laaggeletterden?

Eerst: wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid verwijst naar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze vaardigheden zijn essentieel in onze maatschappij, maar niet iedereen beheerst ze even goed. Een gebrek aan basisvaardigheden kan ervoor zorgen dat mensen minder zelfredzaam zijn en belemmeringen ondervinden in hun dagelijks leven.

Het aantal laaggeletterden in Nederland is aanzienlijk. Volgens recente cijfers zijn er ruim 2,5 miljoen laaggeletterden in ons land. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 6 van de volwassenen moeite heeft met lezen en schrijven.

De oorzaken van laaggeletterdheid kunnen divers zijn. Sommige mensen hebben nooit goed leren lezen en schrijven tijdens hun schooltijd, terwijl anderen door persoonlijke omstandigheden hun vaardigheden zijn kwijtgeraakt. Ook digitale laaggeletterdheid is een groeiend probleem in onze steeds meer gedigitaliseerde samenleving.

Wat zijn de gevolgen van laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid heeft grote gevolgen. Het beperkt mensen in hun mogelijkheden op gebieden zoals werk, gezondheidszorg en het begrijpen van officiële documenten. Daarnaast kunnen laaggeletterde ouders moeite hebben met het ondersteunen van hun kinderen bij schoolwerk en lezen.

Het herkennen van laaggeletterdheid kan lastig zijn, maar er zijn wel signalen waar je op kunt letten. Zoals moeite hebben met het invullen van formulieren, moeilijkheden ervaren bij het begrijpen van eenvoudige teksten of regelmatig hulp vragen bij het lezen en schrijven.

Gelukkig zijn er cursussen en programma’s beschikbaar om laaggeletterdheid aan te pakken. Deze bieden ondersteuning en begeleiding om de basisvaardigheden te verbeteren. Het is belangrijk dat laaggeletterden de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Hoe zit het met die kloof tussen geletterden en laaggeletterden?

Omdat laaggeletterden problemen ervaren bij de belangrijke zaken van het leven (onderwijs, gezondheid, werk, enzovoorts) is er sprake van een kloof. Geletterden komen verder in het leven. De leren door, kunnen op tijd informatie inwinnen over hun gezondheid en vinden sneller werk. Voor laaggeletterden is dat anders. Het gevolg? Laaggeletterden raken verder achterop.

Om de kloof tussen geletterden en laaggeletterden te verkleinen, is het ook belangrijk dat informatie toegankelijk wordt aangeboden in eenvoudige taal. Ook is het belangrijk dat ze op een prettige manier kunnen doorleren. Bijvoorbeeld door speciale boeken voor laaggeletterden. Boeken voor laaggeletterden zijn speciaal geschreven in begrijpelijke taal, zodat ook mensen met beperkte vaardigheden kunnen genieten van literatuur. Zo merken ze hoe leuk lezen kan zijn.

Samengevat is laaggeletterdheid een uitdaging waar veel mensen mee te maken hebben. Het is belangrijk om deze groep te ondersteunen en mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling. Door toegankelijke informatie, cursussen en betrokkenheid vanuit de samenleving kunnen we de kloof tussen geletterden en laaggeletterden verkleinen.

Deel deze blog