tolkie logo

De Europese referentiekaders voor taalniveaus

een vader die zijn zoon voorleest uit een kinderboek

De Europese referentiekaders voor taalniveaus

Het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) is een handig instrument dat je als communicatieadviseur kunt gebruiken bij het indelen van je doelgroep in mensen die goed en minder goed zijn in het lezen van Nederlands teksten. Het ERK biedt een standaard systeem om de taalvaardigheid te meten van mensen. Het beschrijft zes verschillende niveaus, variërend van A1 (beginner) tot C2 (gevorderd).

Waarom zijn de ERK-niveaus belangrijk?

Voor communicatieadviseurs is het begrijpen en kunnen inschatten van het taalniveau van hun doelgroep belangrijk om goede communicatiestrategieën te ontwikkelen. Door gebruik te maken van de ERK-niveaus kun je namelijk beter begrijpen welke boodschappen geschikt zijn voor specifieke doelgroepen en hoe deze boodschappen het beste overgebracht kunnen worden.

Ook biedt het ERK een soort gemeenschappelijke basis voor samenwerkingen op het gebied van taalonderwijs en -beoordeling. Door dezelfde taalniveaus te gebruiken, kunnen taalinstituten en werkgevers in verschillende landen elkaars certificaten en diploma’s beter begrijpen en vergelijken. En dat is belangrijk, want niet alleen Nederland kent veel laaggeletterdheid. Ook in andere landen hebben veel mensen moeite met lezen en schrijven.

De zes ERK-niveaus

Het ERK verdeelt de taalvaardigheid in zes niveaus. Hieronder worden deze niveaus kort beschreven:

  • A1 (Beginner): Op dit niveau kan je eenvoudige woorden en zinnen begrijpen en gebruiken.
  • A2 (Elementair): Op dit niveau kan je basiszinnen begrijpen en gebruiken in vertrouwde situaties.
  • B1 (Onafhankelijk): Op dit niveau kan je de hoofdpunten van teksten begrijpen die gaan over wat inhoudelijkere onderwerpen.
  • B2 (Je bent al iets verder): Op dit niveau kan je duidelijke, gedetailleerde teksten schrijven en lezen over een breed scala aan onderwerpen.
  • C1 (Bovengemiddeld): Op dit niveau kan je complexe teksten begrijpen en produceren over abstracte onderwerpen.
  • C2 (Zeer gevorderd): Dit is het hoogste niveau waarbij je vrijwel alles wat je hoort of leest gemakkelijk begrijpt en je vloeiend kunt uitdrukken zonder moeilijkheden.

Het belang van het ERK voor communicatieadviseurs

Voor communicatieadviseurs is het erg belangrijk om te weten welk taalniveau je doelgroep heeft, zodat je effectieve en begrijpelijke boodschappen kunt creëren en verspreiden. Door gebruik te maken van de ERK-niveaus kun je de taalvaardigheid van je doelgroep beter inschatten en daar je communicatiestrategieën op afstemmen.

Daarnaast kan het ERK helpen bij het selecteren van geschikte kanalen en media voor de communicatie. Als een doelgroep voornamelijk bestaat uit mensen op niveau A1 of A2, is het bijvoorbeeld belangrijk om eenvoudige taal te gebruiken en visuele ondersteuning te bieden. Voor een doelgroep op niveau C1 of C2 kunnen juist meer complexe teksten en diepgaande informatie worden gebruikt.

De voordelen van het ERK voor internationale samenwerking

Het gebruik van dezelfde taalniveaus in alle Europese landen heeft voordelen voor internationale samenwerking op het gebied van taalonderwijs. Taalinstituten kunnen certificaten uit verschillende landen door deze niveaus goed vergelijken, wat handig is voor studenten die in het buitenland willen studeren of werken. Denk hierbij aan het ‘Cambridge C2-level’ examen, om aan te tonen dat een student academische literatuur in het Engels kan begrijpen en schrijven.

Ook werkgevers hebben baat bij de gestandaardiseerde niveaus. Zij hebben hiermee een objectieve maatstaf om de taalvaardigheid van bijvoorbeeld sollicitanten te beoordelen. Dit vergemakkelijkt het selectieproces en zorgt voor een duidelijke en eerlijke beoordeling.

In het kort

Het Europees Referentiekader voor Talen is een handig instrument voor jou als communicatieadviseur. Door het gebruik van gestandaardiseerde taalniveaus kun je de taalvaardigheid van je doelgroep beter begrijpen en hierop je communicatiestrategie aanpassen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van B1 schrijven en te letten op het taalniveau A2 / leesniveau A2 van laaggeletterden.

Deel deze blog