tolkie logo

Betoog: laten we het stereotype doorbreken. Laaggeletterden zijn niet zielig, maar sterk!

afbeelding van een man en vrouw die lachen met elkaar

Betoog: laten we het stereotype doorbreken. Laaggeletterden zijn niet zielig, maar sterk!

Beste communicatieadviseurs,

Laaggeletterdheid is een onderwerp dat vaak wordt geassocieerd met zwakte. Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven worden vaak gezien als zielig. Maar laten we dat stereotype eens doorbreken en inzoomen op de kracht die laaggeletterden hebben. Welk verhaal kunnen we dan vertellen?

Communicatieve vaardigheden

Laaggeletterden hebben vaak sterke communicatieve vaardigheden ontwikkeld om zich in de maatschappij staande te houden. Omdat zij niet altijd kunnen terugvallen op geschreven taal, zijn zij juist goed in praten en luisteren. Ze zijn vaak goed in het lezen van lichaamstaal, het opvangen van nuances in gesprekken en het begrijpen van non-verbale signalen. Deze vaardigheden kunnen van onschatbare waarde zijn in bepaalde beroepen en situaties.

Probleemoplossend vermogen

Laaggeletterden hebben vaak een sterk probleemoplossend vermogen ontwikkeld. De reden hiervoor is dat zij dagelijks geconfronteerd worden met uitdagingen op het gebied van lezen en schrijven. Ze zijn creatief in het vinden van alternatieve manieren om informatie te vergaren en te communiceren. Enerzijds is dat negatief: creativiteit klinkt goed, maar kan soms ook neerkomen op smoesjes en leugentjes om eigen bestwil. Maar dit vermogen kan in veel sectoren juist ook van pas komen bij het bedenken van innovatieve oplossingen en het vinden van nieuwe manieren om boodschappen over te brengen.

Empathie en begrip

Laaggeletterden hebben vaak veel empathie en begrip voor anderen. Ze weten uit eigen ervaring hoe het is om te worstelen met taal en begrijpen daardoor goed hoe het voelt om niet goed te kunnen lezen en schrijven. Deze empathie stelt hen in staat om anderen beter te ondersteunen en te begeleiden bij het overwinnen van hun eigen taalproblemen.

Samenwerken en inclusie

Laaggeletterden zijn vaak zeer sociaal en hebben een sterke behoefte aan verbinding en inclusie. Ze kunnen uitblinken in het werken in teamverband en zijn in staat om anderen te motiveren en te inspireren. Door laaggeletterden actief te betrekken en een stem te geven, kan jouw bedrijf of organisatie een goed werkende, inclusieve en diverse omgeving creëren.

Conclusie

Laaggeletterden zijn niet zielig. Ze hebben juist veel kracht en waardevolle eigenschappen die kunnen bijdragen aan de samenleving en het bedrijfsleven. Als communicatieadviseurs is het belangrijk om verder te kijken dan het stereotype en de potentie van laaggeletterden te erkennen. Door hun vaardigheden en perspectieven te benutten, kunnen we een inclusievere en toegankelijke maatschappij creëren.

Met vriendelijke groet,

Laurens van den Berg

Deel deze blog